Εμπειρία 

 

 

Μεθοδικότητα

 

 

Αποτελεσματικότητα