Εμπειρία 

 

 

Μεθοδικότητα

 

 

Αποτελεσματικότητα

Θερινά Τμήματα

 

  • Fotolia 10356108 S
  • Fotolia 26895219 S
  • Fotolia 35660143 S


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Έναρξη: 14 Ιουνίου

(πρόγραμμα 6 εβδομάδων)

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑώρες /εβδ. 
Έκθεση και Λογοτεχνία3
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία
Κοινωνιολογία
Σύνολο 15 ώρες / εβδ.

 

 

 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑώρες /εβδ. 
Έκθεση και Λογοτεχνία 3 
  Μαθηματικά
 Φυσική  4  
Χημεία   3 
Σύνολο  15 ώρες / εβδ


 

 

 ΣΠΟΥΔΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑώρες /εβδ. 
Έκθεση και Λογοτεχνία 3 
  Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία 4
Σύνολο  14 ώρες / εβδ


 

 

 ΣΠΟΥΔΩΝ  OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑώρες /εβδ. 
 Έκθεση και Λογοτεχνία
Μαθηματικά 5
 Α.Ε.Π.Π.  
Α.Ο.Θ.  3 
Σύνολο 14 ώρες / εβδ.

___________________________________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ώρες /εβδ.
Έκθεση και Λογοτεχνία 2 
  Αρχαία 4
 Άλγεβρα

Σύνολο

8 ώρες / εβδ.

 

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ώρες /εβδ.
Έκθεση και Λογοτεχνία
  Άλγεβρα 4
 Φυσική

Σύνολο

8 ώρες / εβδ.