Εμπειρία 

 

 

Μεθοδικότητα

 

 

Αποτελεσματικότητα

Α΄ Λυκείου

 

  • Fotolia 10356108 S
  • Fotolia 26895219 S
  • Fotolia 35660143 S


 Ν. Γλώσσα 2 ώρες /εβδ.
Μαθηματικά 4
Αρχαία Ελληνικά 2
 Φυσική 3
 Χημεία  2

__________________________________

ΣΥΝΟΛΟ: 13Ω/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 


Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων ή να επιλέξει κάποια από αυτά (ανάλογα με τις ανάγκες του).

Για μαθητές που ήδη έχουν επιλέξει  κατεύθυνση σπουδών από την Α΄ Λυκείου υπάρχει εξειδικευμένο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης κατεύθυνσης με επιπλέον ώρες στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.