Εμπειρία 

 

 

Μεθοδικότητα

 

 

Αποτελεσματικότητα

Β΄ Λυκείου

 

  • Fotolia 10356108 S
  • Fotolia 26895219 S
  • Fotolia 35660143 S


 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2021

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ισχύοντος εξεταστικού συστήματος κρίνεται  απαραίτητος ένας διετής κύκλος προετοιμασίας του μαθητή από τη Β΄ για τη Γ΄ Λυκείου.  Έτσι το πρόγραμμα της Β΄ Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ώρες /εβδ. 
 Έκθεση και Λογοτεχνία
Αρχαία  5
 Λατινικά 1
 Ιστορία 1
Σύνολο 9 ώρες / εβδ.

 

__________________________________

Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει και άλλα μαθήματα της Β΄ Λυκείου (εκτός προσανατολισμού) στα οποία θέλει να βοηθηθεί.

 


ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ώρες /εβδ. 
 Έκθεση και Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά  4
Φυσική 
Χημεία 2
Σύνολο 12 ώρες / εβδ.

 Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει και άλλα μαθήματα της Β΄ Λυκείου (εκτός προσανατολισμού) στα οποία θέλει να βοηθηθεί.


 

ΣΠΟΥΔΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ώρες /εβδ. 
 Έκθεση και Λογοτεχνία 2
Φυσική 4
Χημεία
Βιολογία 1
Σύνολο 9 ώρες / εβδ.

Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει και άλλα μαθήματα της Β΄ Λυκείου (εκτός προσανατολισμού) στα οποία θέλει να βοηθηθεί.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ώρες /εβδ. 
 Έκθεση και Λογοτεχνία2
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ
ΑΟΘ 1
Σύνολο 9 ώρες / εβδ.

Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει και άλλα μαθήματα της Β΄ Λυκείου (εκτός προσανατολισμού) στα οποία θέλει να βοηθηθεί.